Avís
Legal

Data última actualització, 21/06/2023

INFORMACIÓ GENERAL

Esta pàgina web és propietat de Licampa 1617 SL (d’ara en avant, Licampa) NIF B-98955503, amb domicili al carrer Bomber Ramón Duart, 12, València (Valencia), CP 46013, inscrita en el Registre Mercantil de València, Full V-178955, tom 10398, foli 57.

La Web https://roigarena.com/ té per objecte facilitar el coneixement per part dels usuaris de les activitats que es duguen a terme al Roig Arena, recinte multiús amb les més altes qualitats, que albergarà actes esportius, culturals i d’entreteniment de primer nivell nacional i internacional a la ciutat de València.

DADES DE CONTACTE

Carrer Bomber Ramón Duart, 12, València (Valencia), CP 46013

info@roigarena.es

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Licampa es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions de la informació continguda en el seu web o en la configuració i presentació d’este.

L’usuari, en accedir a este web, accepta que Licampa no serà responsable de cap conseqüència, mal o perjudici que es deriven de l’accés o ús de la informació d’este web o per l’accés a altres matèries en Internet a través de les connexions amb este web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS

Licampa no es fa responsable del contingut ni de la informació de les pàgines web de tercers a les quals l’usuari puga accedir a través dels enllaços establits en el seu lloc web. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seua propietat a les quals es puga accedir per mitjà dels enllaços.

Licampa declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualssevol danys als usuaris del seu lloc web que es puguen derivar de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, Licampa no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet puga patir l’usuari.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL DEL WEB

Tots els drets de propietat intel·lectual derivats del contingut d’este lloc web, el seu disseny gràfic i els seus codis font, pertanyen a Licampa, de manera que ens correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació d’estos. Per tant, en queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de Licampa. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en este lloc web estan protegits per llei. Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en este camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

MODIFICACIONS

Licampa es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que considere oportunes en el seu portal, de manera que pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través del web com la manera en què estos apareguen presentats o localitzats en el seu portal.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Licampa i l’usuari es regix per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia s’ha de sotmetre als jutjats i tribunals de la ciutat de València.

Skip to content